Leveringsvoorwaarden

Wij zijn lid van de Koninklijke Metaalunie. Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden. 
Of download hier onder de Metaalunievoorwaarden.

Download onze leveringsvoorwaarden ยป