Jaarlijks onderhoud aan uw machine(park) voorkomt productieproblemen en daarmee tijd- en geldverlies. Uw machine(park) blijft in goede staat en onnodige reparaties en voortijdige slijtage worden voorkomen. Preventief onderhoud is tevens de beste remedie tegen storingen.

PITS verzorgt dit jaarlijkse onderhoud graag voor u, waarbij wij de grootst mogelijke zorg en aandacht aan uw machine(park) zullen geven. In nauw overleg met u maken wij een planning, zodat het personeel zo min mogelijk belast wordt en uw machine(park) zo kort mogelijk stilstaat.

Na elke onderhoudsbeurt stellen wij een rapport op met onze bevindingen. Bij bijzonderheden wordt in goed overleg besloten wat het vervolgtraject wordt, waarbij u vanzelfsprekend het laatste woord heeft.